Szkolenia

30.10.2018r. - 28.11.2018r. - szkolenie "Rejestratorka medyczna z administracją biurową"

/gallery/gr.1 harmonogram perspektywistyczni 50+.doc

26.11.2018r. - 20.12.2018r. -  szkolenie "Rejestratorka medyczna z administracją biurową"

/gallery/gr.2 harmonogram perspektywistyczni 50+.doc

21.12.2018r. - 14.01.2019r. - szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace"

/gallery/gr 3 - harmonogram dla kursantów PERSPEKTYWISTYCZNI 50+.docx

21.12.2018r. - 14.01.2019r. -  szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace"

/gallery/gr 4 - harmonogram dla kursantów PERSPEKTYWISTYCZNI 50+.docx

13.03.2019r. - 05.04.2019r.  - szkolenie "Pracownik rejestracji medycznej z administracją biurową"

/gallery/gr 5 harmonogram dla kursantów PERSPEKTYWICZNI 50+.doc